Om psykoterapi

Psykoterapi är en professionell behandling i form av regelbundna samtal där du i dialog med psykoterapeuten försöker förstå dina svårigheter och symtom. En hjälp till inre förändring och frigörelse från invanda livsmönster.

Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom minskar i grad / klingar av. Analys av erfarenheter och handlingar ökar förståelsen för vem man är, hur man upplever sig själv och sig själv i relation till andra. Samtalen hålls regelbundet under en period som kan sträcka sig från allt mellan tre till fyra samtalstillfällen till korttidsterapi upp till 20 samtal och längre psykoterapi på ett år eller flera. Behandlingens längd bestäms mellan dig som söker psykoterapi och mig som psykoterapeut.

Eva Mari Eneroth Säll

Legitimerad psykoterapeut, beteendevetare, fil kand
utbildad handledare och lärare i psykoterapi

epost: emespsykoterapi@outlook.com  Mobil: 070-5835457

Medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum och
Akademikerförbundet SSR

Ansluten till Ahum, webb-baserad bokningstjänst för leg psykoterapeuter och leg psykologer