Känner du ångest och nedstämdhet eller har du sömnsvårigheter och stress i din vardag?

Det finns hjälp att få!

Psykoterapeutisk behandling

Som psykoterapeut utgår jag från en psykodynamisk grundsyn med inriktning mot förståelse och ökad kunskap om sig själv, sina svårigheter och symtom. Att människans handlingar inte bara har en orsak utan också mening. Det ger dig en möjlighet att möta livets svårigheter på ett nytt sätt, gå från låsning till lösning, samtidigt som symtom förändras / klingar av.

Jag finns med mottagning i Uppsala och Stockholm och tar emot vuxna, unga vuxna, ungdomar i individualterapi. Korttids- eller längre psykoterapi utifrån behov t ex ångest, depression, nedstämdhet, försämrad självkänsla, stress, utmattningssymtom, kris- och trauma, komplex PTSD, psykosomatiska symtom, ätstörning, relationsproblem eller andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet.

" Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.." Tomas Tranströmer

Eva Mari Eneroth Säll

Legitimerad psykoterapeut, beteendevetare, fil kand
utbildad handledare och lärare i psykoterapi

epost: emespsykoterapi@outlook.com  Mobil: 070-5835457

Medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum och
Akademikerförbundet SSR

Ansluten till Ahum, webb-baserad bokningstjänst för leg psykoterapeuter och leg psykologer