Leg. psykoterapeut Eva Mari Eneroth Säll

Jag är legitimerad psykoterapeut med psykodynamisk inriktning, beteendevetare (fil kand),   har utbildning i KBT för legitimerade psykoterapeuter samt är utbildad handledare/lärare i psykoterapi. Under 2016-2017 längre vidareutbildning  i klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för leg psykoterapeuter.  Jag har lång erfarenhet av psykoterapi med vuxna, unga vuxna och ungdomar med bred erfarenhet av de flesta vanligt förekommande psykiska/psykiatriska bekymren.

Till min mottagning är du välkommen för att få hjälp med ångest, depression, nedstämdhet, stress, kris- och trauma/PTSD, komplex PTSD, psykosomatiska symtom, ätstörning, utmattningssyndrom och andra psykologiska bekymmer som hindrar dig på olika sätt i livet. Vana att arbeta med tolk. Erbjuder även psykoterapihandledning för grupper eller individer.

Jag har mottagning i Uppsala (huvudmottagning) och Stockholm( några timmar i veckan).

Går för närvarande psykoanalytiker utbildning genom Svenska Psykoanalytiska föreningen och tar emot analysander/patienter som utbildningskandidat i Uppsala.

Yrkeserfarenhet

Jag har arbetat med behandling av vuxna, unga vuxna och ungdomar med psykisk/psykiatriska bekymmer i drygt 30 år och har lång erfarenhet som psykoterapeut/behandlare från egen mottagning och annan behandlingsverksamhet. Under de senaste 25 åren har jag på privat mottagning och på mottagning inom företagshälsovård varit verksam med psykoterapi med inriktning på kort- och långtidsterapi, -traumaterapi, krishantering, handledning, utbildning inom stress och rehabiliteringskurser. Under  tre åren var jag också ansvarig för Servicehälsans smärtteam multimodal rehabilitering MMR2 samt även  verksam som psykoterapeut i smärtteamet. Från december 2015 har jag haft vårdavtal privat psykoterapi LOV, med psykiatrin i Region Uppsala som jag avslutade våren 2022 .

Eva Mari Eneroth Säll

Legitimerad psykoterapeut, beteendevetare, fil kand
utbildad handledare och lärare i psykoterapi

epost: emespsykoterapi@outlook.com  Mobil: 070-5835457

Medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum och
Akademikerförbundet SSR

Ansluten till Ahum, webb-baserad bokningstjänst för leg psykoterapeuter och leg psykologer